Resultaten vragenlijst ‘Lingewaard zoekt burgemeester’

De enquête was bedoeld om de inwoners van Lingewaard gelegenheid te geven mee te praten over de nieuwe burgemeester van Lingewaard. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt bij het schrijven van de profielschets; de vaakst genoemde onderwerpen krijgen een plek in de tekst.  Daarnaast wordt een boekje samengesteld met alle ingestuurde antwoorden. Dit boekje gaat ter informatie naar alle mensen die op de vacature van burgemeester van Lingewaard reageren en worden uitgenodigd voor een gesprek. Ook de leden van de raad ontvangen een afschrift.

Uitkomst aantal deelnemers

Totaal: 489
Inwoners: 446
Intern ambtelijke organisatie: 43

Uitslag inwoners


VRAAG 1:
Een burgemeester heeft een aantal hoofdtaken: de burgemeester is bestuurder, voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W, de burgemeester is burgervader/burgermoeder en bewaakt de openbare orde. Natuurlijk gaat de burgemeester al deze dingen doen. Welke taak is voor jou het belangrijkste? Kies één antwoord.
VRAAG 2:
Elke burgemeester brengt een eigen persoonlijke stijl en vaardigheden mee. Die geven een burgemeester karakter. Wat vind jij het belangrijkst? Kies maximaal twee antwoorden.

Aantal antwoorden 697

Onze nieuwe burgemeester...
VRAAG 3:
Totaal aantal stemmen: 446
Gegeven antwoorden: 377
Blanco stemmen: 69

Onze nieuwe burgemeester moet als eerste aan de slag met:
VRAAG 4:
Totaal aantal stemmen: 446
Gegeven antwoorden: 321
Blanco stemmen: 125

Mijn tip voor de nieuwe burgemeester is: De tips zijn voornamelijk gericht op de competenties die de nieuwe burgemeester moet hebben.