Gemeente Lingewaard zoekt een nieuwe burgemeester: hoe werkt dat?

Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat. Daarna vraagt de raad de commissaris van de Koning om deze kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hij bereidt de benoeming voor. Als het Koninklijk Besluit is getekend, is er een nieuwe burgemeester. Na het afleggen van de eed of belofte is de burgemeester geïnstalleerd en kan aan de slag. De gemeenteraad voert de zoektocht naar een nieuwe burgemeester uit. De zoektocht bestaat uit een aantal stappen. Hieronder lees je in zeven stappen wat er komt kijken bij de zoektocht naar en de benoeming van een burgemeester.


Stap 1: De profielschets

Eerst wordt bepaald waar de nieuwe burgemeester allemaal aan moet voldoen om een goede burgemeester voor Lingewaard te zijn. Een werkgroep vanuit de raad haalt hiervoor informatie op bij de gemeenteraad, het college, organisaties en andere belanghebbenden waar de burgemeester mee moet samenwerken. Ook worden de inwoners gevraagd welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een burgemeester. Die kunnen tot en met 4 november een enquête invullen.


Stap 2: Vaststellen van de profielschets

Alle informatie wordt verwerkt tot één geheel. De gemeenteraad stelt de profielschets op 17 december in aanwezigheid van de commissaris van de Koning vast. Om Lingewaard goed onder de aandacht te brengen en de profielschets te ondersteunen wordt bij de profielschets ook een filmpje gemaakt.


Stap 3: Openstellen van de vacature

Was de procedure tot nu toe nog openbaar, vanaf deze stap is dat niet meer zo. De sollicitatieprocedure is strikt geheim. Dit gebeurt in het belang van de sollicitanten. Hiervoor wordt een vertrouwenscommissie ingericht. De vertrouwenscommissie bestaat uit raadsleden en enkele adviseurs.


Stap 4: Selectie en beoordeling van kandidaten

De vertrouwenscommissie selecteert in overleg met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten en houdt met hen sollicitatiegesprekken. Meestal gebeurt dit in twee ronden. Uiteindelijk leidt dat tot een keuze van kandidaten.


Stap 5: Aanbeveling

De vertrouwenscommissie brengt in een besloten raadsvergadering verslag uit van haar werkzaamheden. Zij informeert de gemeenteraad welke twee kandidaten zij geschikt acht voor het burgemeesterschap. De Gemeentewet schrijft dit aantal voor. De gemeenteraadsleden maken een keuze welke kandidaat zij aanbevelen. Na de besloten raadsvergadering worden beide kandidaten van de aanbeveling op de hoogte gebracht.


Stap 6: Aanbeveling

Direct na de besloten vergadering wordt in een openbare vergadering in mei 2020 de eerst aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. De tweede kandidaat blijft geheim. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt verantwoording af over het gevolgde proces.


Stap 7: Voordracht en benoeming

De gemeenteraad informeert de commissaris van de Koning over de kandidaat van haar keuze. De commissaris brengt hier advies over uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet vervolgens de voordracht, de kandidaat wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. Begin september 2020 wordt de nieuwe burgemeester van Lingewaard geïnstalleerd in een bijzondere raadsvergadering.